VIPLogga.gif VIP-Energy SWEDENflag-2.gif   UNITEDKINGDOMflag-4.gif

Beräkningsexempel

Den manual som följer med installationen redovisar i huvudsak verktygen för indatahantering och resultatredovisning beräkningsmodellerna i VIP-Energy. Här redovisas några exemplen på hur man kan använda dessa verktyg.

Exemplen innehåller ritningar i PDF-format A3, beskrivningar, indatafiler till VIP-Area och VIP-Energy samt färdiga resultatutskrifter. Filerna till varje exempel är förpackat i en ZIP-fil som kan laddas ner fritt för användning.

Verkligheten kan i vissa fall vara något mer komplicerad än exemplen men det har utformats för att mer renodlat beskriva vissa problem.

För närvarande finns tre exempel men det kommer att utökas i takt med att vi ser behoven.

Kontorshus

Lätt fasad med utfackning och tillhörande köldbryggor

VAV-ventilation

Multizonberäkning med överföring av luft mellan zoner

Solskydd

Kylmaskin

Flerbostadshus

Betong sandwich med tillhörande köldbryggor

Frånluftsventilation

Värmepumpscentral med sekvensstyrning av fler kompressorer

Småhus

Frånluftsvärmepump

Golvvärme

Komplicerad markmodell