VIPLogga.gif VIP-Energy SWEDENflag-2.gif   UNITEDKINGDOMflag-4.gif

Valideringsmetoder

De valideringsmetoder som finns tillgängliga är visserligen inte heltäckande för alla typer av beräkningsfunktioner men de är utformade för att vara utslagsgivande och ganska små avvikelser i programfunktion ger betydligt större utslag i testresultat än vad som sker i verkliga byggnader. De ger alltså en bra kvalitetskontroll på de funktioner som ingår i testet.

Övriga beräkningsfunktioner testar vi, där så är möjligt, mot resultat från mätprojekt där det finns någon typ av kvalitetssäkring.

Metodiken med jämförande tester mellan olika program och mellan beräkningsresultat och mätprojekt leder på ett rationellt sätt till en styrning av programutvecklingen mot allt mer verklighetsnära resultat. För varje tillfälle man upptäcker differenser mellan beräkningsresultat och mellan beräkningsresultat och mätdata drivs utvecklingen framåt ett steg får i alla fall någon programleverantör.

Testresultat

Ashrae 140-2007

EN 15265-2007