VIPLogga.gif VIP-Energy SWEDENflag-2.gif   UNITEDKINGDOMflag-4.gif

Beräkningsexempel 3

Småhus

Allmän beskrivning

Enfamiljshus med en bottenvåning och källare under dela av bottenvåning.

Byggnaden beräknas som en zon.

Byggnadsteknik

Murad källarvåning och bottenvåning i träregelkonstruktion.

Mellanväggar är gipsväggar

Konstruktion i detalj framgår av ritningar.

Källarvåning under del av byggnad komplicerar modellering av källarväggar. Som stöd för

bedömningar kan man lägga in hela markmodellen i programmets 3D funktion.

Ventilation

Konstant frånluftsflöde 0,35 l/s,m².

Vädring simuleras med ett FT flöde 0,025 l/s,m².

Verksamheten ger ett fukttillskott 1 mg/s,m². Med luftomsättningen 0,375 l/s m² eller 0,45 g/s m²

höjs fukthalten i rumsluften med 2,2 g/kg. Fukttillskottet har inverkan på frånluftsvärmepumpens

funktion.

Värme och kyla

Lägsta rumstemperatur är 22 °C.

Högsta rumstemperatur kan sättas till 27 °C för att simulera persienner, vädring och andra åtgärder

som vidtas för att begränsa rumstemperaturen.

Som alternativ kan man lägga in simulering av dessa åtgärder under solskyddskatalogen.

Värmekälla är en frånluftsvärmepump. Värmepumpen arbetar mot en mindre arbetstank som är

parallellkopplad mellan värmepump och värmesystem.

Kortaste drifttid har satts till 5 minuter.

klar.

Hämta ZIP-fil med exempel > > >